Оркестър „Ха, наздраве!”

Оркестър „Ха, наздраве!” е съставен от любители музиканти, владеещи поне на основно ниво народни инструменти като гайда, тъпан, кавал, тамбура, гъдулка. По време на репетициите участниците разучават различни пиеси за народен оркестър.

Оркестър „Ха, наздраве!” е създаден през 2011 г. от група любители на народната музика, начело с Антон Тончев – гайда. През лятото на 2011-та година се оформи един колектив от непрофесионални инструменталисти за народна музика, който тогава се състоеше от трима души: Антон Тончев – гайда, Валентин Трендафилов – гъдулка и Божидар Чолаков – тъпан. Малко по-късно към оркестъра се присъедини и Георги Пашов – тамбура. Най-новия член на оркестъра е Ангел Дончев – тамбура, той се присъедини към оркестъра преди две години.

Членове

Антон Тончев.
Ръководител на оркесъра
Божидар Чолаков
Тъпан
Нагоре