НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ

 

„ПРИРОДА И НАУКА 1938г.” – гр. СОФИЯ

 

Ул. „Цар Самуил” №86, тел.02/ 9833371

 

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

Събиране и обработка на лични данни в НЧ „Природа и наука – 1938 г.”. Информация за правата на лицата по Общия Регламент за Защита на Данните (ОРЗД) на Европейския съюз

 

Обща информация

От 25 май 2018 г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

В качеството си на обработващ лични данни Народно читалище „Природа и наука – 1938 г.”, отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугите, и ги пази отговорно и законосъобразно.

Информация относно Администратора на лични данни

1.                  Наименование НЧ „Природа и наука – 1938 г.”

2.                 ЕИК/БУЛСТАТ : 000671693

3.                 Седалище и адрес на управление: гр. София, 1000, ул. „Цар Самуил“ № 86

4.                 Данни за кореспонденция:. София, 1000, ул. „Цар Самуил“ № 86

5.                  E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

6.                 Телефон.: 02/9833371 – Димо Славчев, секретар на НЧ „Природа и наука - 1938 г.“

7.                 Сайт: http://www.prirodainauka1938.com/

Информация относно компетентния надзорен орган

1.                 Наименование: Комисия за защита на личните данни

2.                 Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

3.                 Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

4.                 Телефон:02 915 3 518

5.                 Email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

6.                 Уеб сайт: www.cpdp.bg

НЧ „Природа и наука – 1938 г.” осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

 

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

Чл. 1. (1) НЧ „Природа и наука – 1938 г.” събира и обработва Вашите лични данни във връзка с предоставянето на услугите си на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679, и по-конкретно въз основа на следното:

·                    Изрично получено съгласие от Вас като контрагент;

·                    Изпълнение на задълженията на НЧ „Природа и наука – 1938 г.” по договор с Вас;

·                    Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо НЧ „Природа и наука – 1938 г.”;

·                    За целите на легитимния интерес на НЧ „Природа и наука – 1938 г.”.

(2) НЧ „Природа и наука – 1938 г.” е обработващ лични данни по отношение на Вашите данни като ползватели на нашите услуги. НЧ „Природа и наука – 1938 г.” не споделя лични данни на контрагенти с трети лица, освен в случаите когато това се изисква по закон за целите на счетоводството и ТРЗ.

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни

Чл. 2. (1) НЧ „Природа и наука – 1938 г.” събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на нашите услуги, както и за записване за участие в нашите събития, включително за следните цели:

·                    индивидуализация на страна по договора;

·                    регистрация на участник в събитие, организирано от НЧ „Природа и наука – 1938 г.”;

·                    счетоводни цели;

·                    статистически цели;

·                    защита на информационната сигурност;

·                    обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга;

(2) НЧ „Природа и наука – 1938 г.” спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

·                    законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;

·                    ограничение на целите на обработване;

·                    съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;

·                    точност и актуалност на данните;

·                    ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;

·                    цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

(3) При обработването и съхранението на личните данни, НЧ „Природа и наука – 1938 г.” може да обработва и съхранява личните данни с цел защита на следните си легитимни интереси:

·                    изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Национален осигурителен институт, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

Видове лични данни, които събира, обработва и съхранява НЧ „Природа и наука – 1938 г.”?

Чл. 3. (1) Читалището извършва операции с лични данни за следните цели:

·                    Организиране и отразяване на публични културни мероприятия (концерти и представления);

·                    Отдаване под наем на зали и материална база за организиране на частни събития;

·                    Предоставя възможност за организиране и провеждане на културно образователни дейности.

(2) НЧ „Природа и наука – 1938 г.” обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:

·                       Данни: Ваши индивидуализиращи данни (име и фамилия, ЕГН, електронна поща, държава, телефон, личен документ (лична карта, паспорт и др.)).

§ Цел, за която се събират данните:

1.            Издаване на фактури за платен наем и консумативи на наето помещение;

2.           Изплащане на хонорар за участие в мероприятие на НЧ „Природа и наука – 1938 г.”;

3.           Изплащане на трудово възнаграждение на щатни служители на читалището.

4.           Водене на регистър на членовете на читалището и подаване на заявления в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ.

§ Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и ползване и/или закупуване на услуга, между НЧ „Природа и наука – 1938 г.” и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

·                       Ваши данни за издаването на фактура на физическо лице – Ако желаете да Ви бъде издадена фактура в качеството Ви на физическо лице, следва да предоставите своя единен граждански номер.

§ Цел, за която се събират данните: Издаване на фактура за извършване на плащания по сключен договор или за извършена услуга

§ Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия, при сключването на писмен договор или при извършена услуга, между НЧ „Природа и наука – 1938 г.” и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

(3) НЧ „Природа и наука – 1938 г.” не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

·                    разкриват расов или етнически произход;

·                    разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;

·                    генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

(4) Личните данни са събрани от НЧ „Природа и наука – 1938 г.” от лицата, за които се отнасят или от администратори на лични данни, упълномощени от тях.

(5) НЧ „Природа и наука – 1938 г.” не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

Срок на съхранение на личните Ви данни

Чл. 4. (1) НЧ „Природа и наука – 1938 г.” съхранява Вашите лични данни за срок от пет години считано от завършването на последната използвана услуга. След изтичането на този срок, Читалището полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.

(2) НЧ „Природа и наука – 1938 г.” Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договора, с оглед легитимни интереси на Читалището или друго.

(3) НЧ „Природа и наука – 1938 г.” съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока посочен по – горе.

Предаване на вашите лични данни за обработване

Чл. 5. (1) НЧ „Природа и наука – 1938 г.” може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

(2) НЧ „Природа и наука – 1938 г.” Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

Чл. 6. (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от НЧ „Природа и наука – 1938 г.” за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез попълване на формата във Вашия профил или чрез искане в свободен текст, ако няма друго законово изискване личните данни да останат.

(2) НЧ „Природа и наука – 1938 г.” може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

(3) С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на регистрацията Ви за използване на услугите, Вашият профил ще стане неактивен и няма да можете да използвате предлаганите услуги.

Право на достъп

Чл. 7. (1) Вие имате право да изискате и получите от НЧ „Природа и наука – 1938 г.” потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с профила си, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

(3) НЧ „Природа и наука – 1938 г.” Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

(4) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но НЧ „Природа и наука – 1938 г.” си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

Право на коригиране или попълване

Чл. 8. Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас с отправяне на искане до НЧ „Природа и наука – 1938 г.”.

Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

Чл. 9.(1) Вие имате правото да поискате от НЧ „Природа и наука – 1938 г.” изтриване на свързаните с Вас лични данни, а НЧ „Природа и наука – 1938 г.” има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

·                    личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

·                    Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;

·                    Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;

·                    личните данни са били обработвани незаконосъобразно;

·                    личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо НЧ „Природа и наука – 1938 г.” ;

·                    личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

(2) НЧ „Природа и наука – 1938 г.” не е длъжно да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

·                    за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;

·                    за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;

·                    по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;

·                    за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;

·                    за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

(3) За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете писмено искане, изпратено до НЧ „Природа и наука – 1938 г.”, както и да удостоверите своята самоличност и идентичност пред служител на НЧ „Природа и наука – 1938 г.” като представите на място своята лична карта за целите на идентификация.

(4) НЧ „Природа и наука – 1938 г.” не изтрива данните, за които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

Право на ограничаване

Чл. 10. Вие имате право да изискате от НЧ „Природа и наука – 1938 г.” да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

·                    оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на НЧ „Природа и наука – 1938 г.” да провери точността на личните данни;

·                    обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;

·                    НЧ „Природа и наука – 1938 г.” не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;

·                    възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на НЧ „Природа и наука – 1938 г.” имат преимущество пред Вашите интереси.

Право на преносимост

Чл. 11. (1) Вие можете по всяко време да поискате данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на НЧ „Природа и наука – 1938 г.”, на място в сградата на Читалището.

(2) Вие можете да поискате от НЧ „Природа и наука – 1938 г.” директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

Право на получаване на информация

Чл. 12. Вие можете да поискате от НЧ „Природа и наука – 1938 г.” да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. НЧ „Природа и наука – 1938 г.” може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

Право на възражение

Чл. 13. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от НЧ „Природа и наука – 1938 г.”, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

Чл. 14. (1) Ако НЧ „Природа и наука – 1938 г.” установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

(2) НЧ „Природа и наука – 1938 г.” не е длъжен да Ви уведомява, ако:

·                    е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;

·                    е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;

·                    уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

Лица, на които се предоставят личните ви данни

Чл. 15. За извършване на услугата за която се събират личните Ви данни НЧ „Природа и наука – 1938 г.” предава необходимата информация към други администратори за целите на осигуряване на заявената от Вас услуга – НАП, НОИ, други организации свързани с това.

Чл. 16. Администраторът не извършва трансфер на вашите данни към трети държави.

 

Други разпоредби

Чл. 17. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

1.                 Наименование: Комисия за защита на личните данни

2.                 Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

3.                 Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

4.                 Телефон:02 915 3 518

5.                 Email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

6.                 Уеб сайт: www.cpdp.bg

Чл. 18. Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни като отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните.

Чл. 19. Ако съгласието се отнася за трансфер, Администраторът описва възможните рискове за трансфера на данните към трети държави при липсата на решение за адекватна защита и подходящи средства за защита.

Чл. 20 (1). Когато възлагате на НЧ „Природа и наука – 1938 г.” да обработва лични данни на трето лице за целите на използването на услугата, НЧ „Природа и наука – 1938 г.” действа в качеството на обработващ личните данни.

 

Политика за използване на бисквитки (Cookie Policy)

Сайтът на НЧ „Природа и наука – 1938 г.” използва бисквитки, които са важни за коректната му работа. Посещавайки нашия сайт, Вие приемате използването на бисквити.

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

Видове бисквитки, които използваме:

·                    Задължителни бисквитки

Тези бисквитки са необходими за коректната работа на уебсайта. Например, с тези бисквитки ви показваме информацията на нашия сайт на правилния език, а цените - спрямо валутата и ДДС за съответната държава. Такива бисквитки са също тези за включване на кеширане.

·                    Аналитични бисквитки

Благодарение на тези бисквитки ние следим посещаемостта на нашия сайт и можем да анализираме доколко нашите потребители работят лесно с него (бисквитки на Google Analytics). Тези бисквитки не ни дават никаква информация за вашите лични данни. Те ни показват кои страници от сайта ни сте разгледали, дали сте посетили сайта ни през мобилно или десктоп устройство и други анонимни данни. За Google Analytics използваме също анонимизиране на IP адресите посредством _anonymizelp. Максималният период, в който пазим аналитичните данни в Google Analytics е 50 месеца.

·                    Функционални бисквитки

Тези бисквитки Ви позволяват да използвате пълната функционалност на сайта ни, осигуряват коректен достъп до промоции и менюта, запомнят предпочитания език, на който да се зарежда информацията на нашия сайт.

·                    Бисквитки за прецизно таргетиране

Тези бисквитки съдържат информация за това как сте използвали нашия сайт и могат да бъдат задействани от наши рекламни партньори. Те не съхраняват лична информация. Благодарение на тях няма да ви бъде показвана информация, която е нерелевантна за вас. Това са динамични бисквитки на Facebook, Google, Adform, Adwise и др.

Настройките на бисквитките, които получавате от нашия сайт, можете да направите в браузъра, който използвате. Имайте предвид, че ако ограничите някои видове бисквитки, е възможно сайтът ни да не работи напълно коректно и да не можете да използвате пълните му функционалности.

Нагоре